Oferta

MUREX Janusz Mazur firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie:

  - projety budynków i budowli
  - sprzedaż projektów gotowych
  - adaptacja projektów gotowych
  - projekty zagospodarowania terenu
  - zmiana sposobu użytkowania budynków i lokali na usługowe, produkcyjne itd.
  - okresowe kontrole stanu technicznego budynków
  - wykonanie opinii technicznych
  - ekspertyz technicznych budynków i elementów budynku
  - pełnienie funkcji kierownika budowy
  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

   Zapraszamy do współpracy